Skoter

Föreningen har ingen utsedd ansvarig för lederna inom området. Detta innebär att resp. skoterförare får ansvara för att lederna inom området hålls farbara. Är någon intresserad att fungera som ledansvarig hör då av dig till styrelsen. 

Det är förbjudet att köra skoter inom fritidsområdet och på kalfjället ovanför trädgränsen. Anslutning till skoterled får ske närmaste väg, annars förbud mot skoterkörning på bilväg. Skoterkörning på enskild tomt får endast ske med tomtägarens tillåtelse.