Stenhyddan

Stenhyddan uppe på fjället är den i särklass mest kända och populära turistattraktionen i Mårdsundsbodarnas närområde. Stenhyddan uppfördes vid midsommartid 1896, som raststuga för dåtidens turister, de s.k. luftgästerna. På grund av bristande underhåll förföll stugan snabbt och i mitten av 1920-talet låg den helt i ruiner. Ett energiskt och mödosamt restaureringsarbete inleddes 1976 av frivilliga Mårdsunds- och Sällsjöbor. Medel till materialinköp anslogs genom frivilliga donationer, Spökisfonden, Lions i Sällsjö och Naturvårdsverket. År 1979 skedde återinvigningen med stor pompa och ståt i närvaro av bl.a. Kalle Jonsa, som flögs upp till Stenhyddan med helikopter. Stenhyddan besöks årligen av ett tusental fjällvandrare, som passar på att vila benen och få sig en välbehövlig fika efter den ”strapats” det trots allt kan vara att ta sig hit.
stenhydd1s
Som ett kuriosum kan nämnas att vandringsleden mellan Mårdsundsbodarna och Bydalen, som passerar Stenhyddan, tillkom på så sätt att privatpersoner köpte en stolpe med ett kryssmärke för 15 kr mot att man fick sitt namn på en kopparplåt fastsatt på själva kryssmärket. Med denna upphöjelse följde dock en livsvarig underhållsskyldighet av stolpen. Även idag har hugade spekulanter möjlighet att ”köpa” sig ett eget kryss. Priset idag är 225 kr. Underhållet av leden upphör aldrig, därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med både skötsel och underhåll, lägg gärna dit en sten då du passerar under dina strövtåg på vårt vackra fjäll. Initiativtagare till vandringsledens tillkomst var - som när det gällde så mycket annat - eldsjälen Sten Östlund.
stenhydd1v