Arbetsdag gemensam 

Första lördagen i augusti varje år har vi en gemensam arbetsdag. Då träffas vi och gör området än trevligare att vara i. För er som inte kan vara här på arbetsdagen och vill bidra på annat sätt kan du sätta in en slant på Mårdsundsbodarnas postgiro 44 81 51-1.