Vatten/avlopp 

Det finns två tappställen i området, Mårdsundsvägen-Fjällvägen och i början av Skogsvägen, där man kan hämta vatten.
Dessa underhålls av samfällighetsföreningen.

Vår vattenförsörjningsanläggning består av vattenverk, huvud- och servisledningar och försörjer ca 165 st fastigheter. UV-filter har installerats för att förbättra reningsgraden av vattnet samt en vattenmätare har monterats på utgående ledningen i V-verket så att vi har kontroll på vattenförbrukningen och vattenläckor inom området. Enligt förrättningsbeslut för GA: 4 1980-06-09 ansvarar föreningen för vattenverk och vattenledningar fram till avstängningsventil.
OBS: Avstängningsventilen ansvarar fastighetsägaren för.

Det finns inget kommunalt avlopp i samfälligheten utan man får stå för eget BDT-avlopp. (Bad-, disk- och tvättvatten)

Länk till Åre kommuns miljösida hittar du här