Snöröjning/sandning 

Sören och Pär Eriksson i Åhn sköter om plogning och sandning av våra vägar.
Behöver du plogning av egen infart/parkering kontakta Sören på 070-216 38 31 eller
Pär på 070-216 38 27.
Denna kostnad står du för själv.