Kompostering

All kompostering förutom kompostering av trädgårdsavfall skall anmälas till kommunen av fastighetsägaren. Dvs den fastighetsägare
som komposterar matavfall eller latrin är skyldig att anmäla detta till Åre kommun.

Länk till Åre kommun och deras miljöregler, klicka här

Sopor 

Endast brännbara hushållssopor får lämnas i sopcontainrarna i området. Övrigt, som omfattas av systemet för förpackningsåtervinning såsom glas, plast, metall, kartong och tidningar samt grovsopor som spisar, kylskåp, tv-apparater m.m. lämnar du själv till återvinningsstationen i Hallen.

Latrin 

Inga uppsamlingscontainrar för latrin finns i området. Respektive fastighetsägare lämnar sin latrin i speciella behållare till återvinningscentralen i Hallen, alternativt eget omhändertagande (kompostering). Se vidare information hos Åre kommun.

Trädgårdsavfall

Uppeldning av sly och kvistar/grenar kan göras vid de stora grusplaner som finns på flera platser i området, alternativt köras till ÅVC i Hallen eller komposteras på egen tomt. Respektive fastighetsägare ansvarar för detta.

Öppettider, ÅVC, Hallen Länk här